Ἀρά, -ᾶς, ἡ


1 la Maldición o frec. en plu. las Maldiciones familiares τοιάσδ' Ἀρὰς σφῷν πρόσθε τ' ἐξανῆκ' ἐγώ, νῦν τ' ἀνακαλοῦμαι ξυμμάχους ἐλθεῖν ἐμοί tales Maldiciones que proferí antaño contra vosotros, ahora invoco para que vengan como aliadas S.OC 1375, cf. 1384, unida a otros démones familiares e infernales, ὦ χθόνι' Ἑρμῆ καὶ πότνι' Ἀρά S.El.111, incluso identificadas con las Erinis Ἀρά τ' Ἐρινύς A.Th.70, cf. A.R.3.712, Ἀραὶ δ' ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεθα A.Eu.417
fuera de la familia μετ' ἀρᾶς καὶ βλασφημίας en compañía de Maldición y Blasfemia (personajes que acompañan a los impíos en el Hades), D.25.52, Ἀρᾶς ἱερόν el templo de la Maldición Ar.Fr.585.

2 Ara hija de Atamante, St.Byz.s.u. Τέως.