Ἀρταῖοι, -ων, οἱ


arteos

1 ét. de Artea, St.Byz.s.u. Ἀρταία
n. que daban los persas a sus antecesores heroicos, Hdt.7.61, St.Byz., Hsch.

2 Ἀρταίων τεῖχος muro de los arteos pueblo situado en la ribera del río Ríndaco en Asia Menor, Crater.6.
• Etimología: Cf. ἀρτάδες.