ἄσπορος, -ον


I 1no sembrado χώρα D.19.123, IG 22.834.8 (III a.C.), ISestos 1.56 (II a.C.), Plu.Alex.66, I.BI 2.200, γαῖα Moschio Trag.6.25, γῆ D.S.17.75, PAmst.29.11 (I/II d.C.), Poll.1.227, Philostr.VA 6.11 (p.223), cf. Thphr.HP 8.11.9, PRyl.133.22 (I d.C.), BGU 2063.11 (II d.C.), PCair.Isidor.6.75, 126 (IV d.C.), 11.14, 19 (IV d.C.), PAbinn.50.6 (IV d.C.), Hsch.

2 no procedente de siembra, silvestre de plantas ἄσπορα καὶ ἀνήροτα πάντα φυέσθω Luc.Rh.Pr.8, cf. Sat.7, κύπρος τ' ὀσμηρόν τε σισύμβριον ὅσσα ... ἄσπορα ... Nic.Fr.74.58, del maná τὴν τροφὴν εἶχον ἄσπορον καὶ ἀνήροτον Basil.M.31.320B
no procedente de fecundación, nacido sin fecundación Ἥφαιστος ... ἄ. ἐκ γενετῆρος Nonn.D.9.229, υἱός Nonn.D.12.58, ἄσπορον ἡμετέρην γενεὴν ποίησε Κρονίων Nonn.D.10.115, ἐν τῇ γεννήσει ἄ. ὡράθη τόκος Leont.H.Nest.M.86.1480C
fig. de la virtud en los anim. innato, ingénito Plu.2.987b, ἀνδρῶν ἄ. ἁρμονίη Nonn.D.6.372
que da fruto sin fecundación ἰλύς Nonn.D.50.433, 41.56.

3 que no da fruto, estéril, que no procrea de pers. Ἄττις Nonn.D.25.311, ἀνήρ Nonn.D.40.119, de las relaciones entre lesbianas, Luc.Am.28, κόσμος Nonn.D.2.221, 7.3, αὐχμός Nonn.D.39.139, de una planta, Q.S.4.428.

II adv. -ως sin fecundación μονογενῆ ... ἐκ μόνης μητρὸς ἀ. τεχθέντα Bas.Sel.Or.M.85.141B.