ἁλικάκκαβον, -ου, τό


bot.

1 alquequenje, Physalis alkekengi L., BGU 1120.37 (I a.C.), Plin.HN 21.177, Dsc.4.71.

2 orovale, Withania somnifera (L.) Dun., Dsc.4.72, Plin.HN 21.182.

3 otro n. de la ἀναγαλλίς murajes, Anagallis arvensis L., Ps.Dsc.2.178.

4 especie de correhuela, Convolvulus oleifolius Desr., Crateuas Fr.A 14.
• Etimología: ¿Quizá de ἅλς y κάκκαβος q.u.?