ἀάω
• Alolema(s): contr. ἄω
• Prosodia: [ᾰᾱ-, pero frec. ᾱᾰ- Il.9.116, 119, 19.137, Od.21.296, 297, A.R.Fr.12.5; tb. ᾱᾱ- Od.10.68, h.Cer.246; excep. ᾰᾰ- Il.8.237]
• Morfología: [act. aor. ἄασα Il.8.237, contr. 3a sg. ἆσε Od.11.61, part. contr. ἄσας S.Fr.628, inf. ἀάσαι Hsch., contr. ἆσαι A.Fr.417; med. ἀασάμην Il.9.119, 11.340, contr. 3a sg. ἄσατο Il.19.95; med.-pas. ἀάσθην Il.19.136, 137]


1 engañar, inducir a error, trastornar, producir momentánea enajenación los dioses a los hombres Ζεῦ πάτερ ... τιν' ... τῇδ' ἄτῃ ἄασας Il.8.237, θαλερὴ δέ μιν ἄασε Κύπρις A.R.Fr.12.5, cf. Q.S.13.429
con otros sujetos ἄασάν μ' ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος σχέτλιος Od.10.68, ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος Od.11.61, οἶνος καὶ Κένταυρον ... ἄασ' ... ὁ δ' ἑπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ Od.21.301
algunas veces med. mismo sent. Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται Il.19.91, cf. 129.

2 en aor. med. y med.-pas. de hombres influidos por un dios engañarse, equivocarse, perder la cabeza, enajenarse ἀασάμην Il.9.116, 19.137, Nonn.D.24.13, εἴ τί περ ἀασάμην A.R.1.1333, ἀασάμην ... ἄτην A.R.2.623, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ Il.11.340, 9.537, incluso un dios καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο (influido por Ate) Il.19.95
por agentes humanos ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας Il.9.119
med.-pas. mismo sent. μέγ' ἀάσθη Il.16.685, Od.4.503, 509, μάλα πολλὸν ἀάσθη Il.19.113, h.Ven.253, cf. h.Cer.246, νήκεστον ἀασθῇ Hes.Op.283
c. dat. agente οὐ δυνάμην λελαθέσθ' Ἄτης, ᾗ πρῶτον ἀάσθην Il.19.136, ἀφραδίῃσι τεῇς μήκιστον ἀάσθης h.Cer.258.
• Etimología: *(H)u̯eH3/(H)uH3 ‘herir’ en grado cero se obtiene ἀάω < *au̯au̯- < *°Hu̯°H3°-; tb. ἄϜατα < *°Hu̯°H3t- (ἀάτη), c. los consiguientes derivados. En grado pleno aparece en Ϝωτάζω, ὠτειλή, cf. lituan. votìs, aesl. vada, let. vâts; c. grado cero y prótesis de timbre /o/, οὐτάζω.