ἀποτίμησις, -εως, ἡ


1 evaluación, valoración de propiedades POxy.2112.13 (II d.C.) en BL 2(2).105
tasación, precio, canon ἀνοικοδομεῖν ἢ τὰς ... ἀποτιμήσεις ἐκτινύειν Soz.HE 5.5.5, cf. 5.10.9, Prisc.9.3.

2 en el Estado romano censo a efectos fiscales, de pers. y propiedades πολιτῶν Plu.Crass.13, cf. Phleg.37.1, ἐκ τ]ῶν πολιτείας ἀ[π]οτειμήσεων OGI 476.2 (Dorileo I d.C.), cf. Mon.Anc.Gr.4.11, Basil.Ep.313.12, impuesto a los judíos, I.AI 18.4, cf. 26
de aquí contribución ἀποτίμησιν· τέλος ἢ φόρον AB 437.

3 hipoteca para asegurar la dote ἔπειθ' ἓν λαβὼν χωρίον ἀμφισβητούμενον εἰς ἀποτίμησιν D.31.11.

4 producto, beneficio de una venta PMasp.312.69, cf. 75 (VI d.C.).