ἀπορρῑνήματα, -μάτων, τά


limaduras, raspaduras τοῦ σιδήρου Olymp.Iob 40.18
fig. migajas γάζης Λυσιμάχου Daph.SHell.370.