ἀπορρίπτω
• Alolema(s): tb. ἀπορίπτω Pi.P.6.37, Act.Ap.27.43, 1Ep.Clem.18.11


I tr.

1 tirar, echar, arrojar

a) c. ac. de cosa ἀμφίβληστρον Hes.Sc.215, εἷμα Pi.P.4.232, τῇ χειρὶ ... ἀπορρῖψαι πόρρω τὸ πληγέν tirar lejos con la mano el objeto lanzado Arist.Aud.800b9, ἐν τῇ ὁδῷ τὰ φυτά PCair.Zen.736.34 (III a.C.), cf. Philostr.VS 574, ὅπλα D.C.74.1.2, τοὺς αὐλούς Aristid.Quint.91.19, τὸ πῦρ ἐκ τῶν χειρῶν Luc.Tim.12, σκεύη ... ἐπὶ γῆς desde un barco PSI 298.10 (IV d.C.), cf. PMag.4.59, γαῦλον Colluth.127, cf. 326, τὰ ... ἀπερριμμένα τῶν ἐδεσμάτων καὶ ποτῶν οἷς ... ἔχαιρε los desperdicios de comidas y bebidas que le gustaban Hdn.4.12.2
c. part. προσλαλῶν ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοῦ στόματος echar escupitinas al hablar Thphr.Char.19.4;

b) c. ac. de pers. arrojar, echar, expulsar σ' ἀπέρριψ' εἰς δόμους δορυξένους A.Ch.914, (θηρίων) τοὺς Ἰνδοὺς ἀπερριφότων habiendo derribado los elefantes a sus conductores indios Plb.1.40.15
en v. pas. ser arrojado, expulsado de un país ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφθήσομαι S.Ai.1019, τοῦ Ἑλληνικοῦ Philostr.Her.36.26
ἀπὸ τοῦ πύργου Herm.Sim.9.23.3, de unas tierras PEnteux 66.11 (III a.C.), ἀπερριμμένοι desterrados D.18.48, cf. D.H.9.10.2.

2 de palabras lanzar, soltar χαμαιπετὲς ... ἔπος οὐκ ἀπέριψεν Pi.l.c., cf. Hdt.6.59, 7.13, 8.92, λόγον Plu.2.367a, λόγον ἄχρειον Ant.Lib.11.3, πολλὰ χαρίεντα Hdn.4.9.2
en v. pas. ταῦτα ... ἀπέρριπται Hdt.4.142, μηδ' ἀπορριφθῇ λόγος ἐμοῦ A.Supp.484.

3 devolver τοὺς νεκροὺς τῶν ῥευμάτων de un río, Iul.Or.3.60c
c. dat. de pers. τῷ Σαραπίωνι [τὸ δο]υλικὸν σ[ωμάτιον PBouriant 14.18 (II d.C.), cf. PBaden 19.12 (II d.C.).

II fig. y de abstr.

1 dejar a un lado, deponer μῆνιν Il.9.517, μηνιθμόν Il.16.282.

2 tirar, rechazar λόγον Pi.O.9.36, πόνους ἐπ' ἀρετῇ ... ἀπορρίψαντα malgastando los esfuerzos en favor de la virtud Gorg.B 11a.20, καλῶς δ' ᾔδειν σ' ἀπορρίψουσαν ἁπηγγελλόμην bien sabía que rechazarías lo que yo te estaba proponiendo S.El.1018, δόξας ... καὶ πλούτους Plu.2.752e
c. ἀπό y gen. rechazar, apartar ἀπ' ὀφθαλμῶν ἀπορρῖψαι S.Fr.828c, με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου 1Ep.Clem.l.c., ἀφ' ἑαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν 1Ep.Clem.35.5
en v. pas. Κύπρις ... τῷ δ' ἀπέρριπται λόγῳ A.Eu.215, εὐδαιμονίη ... ἐς τὸ μηδέν Hdt.1.32, τὰ χρηστά D.25.75.

III intr. tirarse, arrojarse al mar ἐκέλευσεν ... ἀπορίψαντας ... ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι Act.Ap.l.c., ἀπορρίψαντες οἱ ναῦται Charito 3.5.6.