ἀντίπορος, -ον


1 situado al otro lado del estrecho, en la costa opuesta εἰς ἀντίπορον γείτονα χώραν a la tierra vecina que está en la otra ribera (del Helesponto), A.Pers.66, Ἄρτεμιν Χαλκίδος ἀντίπορον Ártemis que reside frente a Cálcide (al otro lado del Euripo), E.IA 1494, πατρίς Musae.215, cf. A.Supp.544, E.Med.210.

2 situado en frente de c. dat. οἱ βάρβαροι ἧκον ἐπ' ἀντίπορον λόφον τῷ μαστῷ X.An.4.2.18
de las miradas de frente καὶ θεὸν αὐτογένεθλον ἐν ἀντιπόροισιν ὀπωπαῖς οὔποτέ τις σκοπίαζεν Nonn.Par.Eu.Io.1.18.

3 de los vientos contrario ἀντίποροις βακχεύετο πόντος ἀέλλαις Nonn.D.32.154, cf. 5.54, Par.Eu.Io.6.18.