ἀναγλυφή, -ῆς, ἡ


1 relieve ἀναγλυφὰς δ' ἔχουσιν οἱ τοῖχοι Str.17.1.28, τὴν ἀ. ἔχοντα σχοινίδων ἔκτυπον Aristeas 58, cf. I.AI 12.64.

2 oquedad καλάμου Herophil. en Gal.2.731.