ἀκμήτης, -ες


incansable Sud., Zonar., Anecd.Ludw.175.9.