ἀκανθοπλήξ, -ῆγος


picado por la espina de la raya, e.d., herido por el dardo cuya punta es una espina de raya Ὀδυσσεὺς ἀ. tít. de una obra de Sófocles, S.Fr.453-461, de Apolodoro, Sud.s.u. Ἀπολλόδωρος, cf. Anecd.Ludw.237.7.