ἀβλοπία, -ας, ἡ
• Alolema(s): tb. ἀπλ- ICr.App.28A.18 (Lito VI/V a.C.)


jur. conducta que no causa perjuicio legal, que no es motivo de delito, impunidad τοῦτο μέν ἐστι ἀβλοπίᾳ δικαίς πρὶν μλθ[θαι τὰν] δίκαν ICr.4.81.12 (Gortina V a.C.), cf. 2.5.2.10 (Axo VI/V a.C.), ICr.App.l.c.
• Etimología: Cf. βλάβη, ἀβλάβεια.