δῐδῠμητόκος, -ον
• Alolema(s): dór. διδυμᾱτόκος Theoc.3.34, 5.84, 8.45, Orph.H.35.1, GVI 377 (Galia II d.C.?), Man.4.455


1 que pare dos crías o gemelos de anim. αἶγά τε τοι δωσῶ διδυματόκον Theoc.1.25, cf. ll.cc., AP 6.99 (Phil.), Longus 2.34.1, de ovejas, Call.Ap.54, λέαινα Nonn.D.3.388, del cuello de la Medusa, Nonn.D.31.23, de pers., Nonn.D.42.508
paridora de gemelos epít. aplicado a Leto, Orph.l.c., Nonn.D.48.425, a Aura poseída por Dioniso, Nonn.D.48.858.

2 gemelo τῆμος διδυμάτοκα φύσεται ἀνδρῶν σώματα Man.l.c.