δίφραξ, -ακος, ἡ


asiento Theoc.14.41, LXX 2Ma.14.21, Ps.Hdt.Vit.Hom.33, Hsch., Sch.A.R.1.789.