δέλφαξ, -ᾰκος, ἡ


1 cerdo adulto, Anaxil.12, Sopat.5, Nicoch.22, op. χοῖρος Cratin.155, Euang.1.6, Ar.Byz.Fr.170, Ἐφεσίη δ. quizá ref. a una mujer, Hippon.136
cerdo joven, lechón o lechoncillo Anan.5.4, Hdt.2.70, Epich.51.4, S.Fr.671, Philox.Leuc.(b) 27, Pl.Com.118, Epicr.6.4, Eub.14.4, Crobyl.6.1, Ar.Fr.520.6, Eup.301, Theopomp.Com.49, Arist.HA 573b13, PSI 379.6, 22, PPetr.2.25(a).10, BGU 1495.3 (todos III a.C.), PTeb.883.7 (II a.C.), IG 12(2).72.9 (Mitilene II a.C.), IG 22.1367.7 (I d.C.), Hdn.Epim.18, Aesop.87, Ael.NA 8.27, Alciphr.2.29.1, POxy.3425 (IV d.C.), 2048.5 (V d.C.), Aët.13.12.

2 cóm. coño Cratin.4.
• Etimología: Deriv. en -αξ (como κόραξ, σκύλαξ) de la r. que da lugar a δελφίς, δελφύς qq.u., e.e. *gelbh-.