δοῖδυξ, -ῡκος, ὁ
• Grafía: graf. δίδυξ Hsch.


mano de almirez o mortero, majadero como utensilio de cocina δ., τυρόκνηστις, ... χύτρα Ar.V.938, cf. Fr.7, en farmacopea, Ar.Pl.711, (καρπόν) δοίδυκι λεήνας Nic.Al.624, cf. Gal.12.189, 481, Damocr. en Gal.13.1049, en metalurgia, para la extracción de minerales γῆν ἐν θυείᾳ τρίβων δοίδυκι λιθίνῳ Lys.Fr.15.3, ἐν ἀγγείῳ χαλκῷ καὶ δοίδυκι Thphr.Lap.60
sobre su prosodia, Demetr.Ix.40
empleado como arma, cóm. δοίκυ[κι] τὴν ῥῖνα συντρίψαι Men.Col.101
fig. majadero, espadón c. alusión a militares ἐξελκύσαι τὴν ... Εἰρήνην ... πρὶν ἕτερον αὖ δοίδυκα κωλῦσαί τινα Ar.Pax 295, cf. 288, a Cleón Ar.Eq.984.
• Etimología: Forma c. red. expresiva sin etim. convincente.