διτόκος, -ον
• Alolema(s): tb. δίτοκος Anacr.474
• Prosodia: [-ῐ-]


1 de anim. que tiene un parto doble, que pare dos crías τὰ δὲ δίχηλα ἢ μονότοκα ἢ δίτοκα Arist.GA 774b9
de pers. que ha dado a luz dos hijos prob. al tiempo, e.e. que ha parido gemelos τὴν διτόκον μονόπαιδα ... Πλαύταν SEG 9.194.1 (Cirene I/II d.C.).

2 que ha parido dos veces Anacr.l.c.