διοικητικός, -ή, -όν


1 que gobierna, que dirige δύναμις Chrysipp.Stoic.2.264, Clem.Al.Strom.6.16.148, μοῖραι Vett.Val.15.8, c. gen. ἡ δ. τοῦ σώματος δύναμις Gr.Nyss.M.44.169A, cf. 241C, de pers. πραγμάτων Ptol.Tetr.3.14.18, πολέμων de Atenea, Corn.ND 20.

2 ptol. del ministro de finanzas χρηματισμοί PTeb.24.61, 64a.55 (ambos II a.C.)
imper. del procurador financiero ὑπερέτης POxy.259.13, PFlor.312.7 (ambos I d.C.), κεφάλα[ιον ἐκ τοῦ νόμου] διοικητικοῦ ISmyrna 598.22 (II d.C.).

3 medic. propio para hacer digerir, digestivo τὰς διοικητικὰς τῆς τροφῆς ἐνεργείας Philum. en Orib.45.29.17.