δικτυουλκός, -οῦ, ὁ


el que tira de la red, pescador con red Porph.VP 25, Iambl.VP 36, Poll.7.137
οἱ Δικτυουλκοί Los que tiran de la red tít. de un drama satírico de Esquilo, Ael.NA 7.47, Poll.7.35, Hsch.θ 1024.
• DMic.: de-ku-tu-wo-ḳọ (??).