διασφάξ, -άγος, ἡ


I 1desfiladero, garganta ἡ διῶρυξ ... ἔπειτα τείνει ἐς διασφάγας Hdt.2.158, ποταμὸς ... διὰ διασφάγος ἀγόμενος Hdt.3.117, διασφάγες τῶν ὀρέων Hdt.ib., cf. 7.199, 216, Str.11.14.13, Aristid.Or.21.11, Plu.2.515c (= Emp.A 14), 2.1126b (= Emp.A 14), Sud.

2 abertura, sima, fosa en la tierra, Lyc.317, cf. Sch.Lyc.316, 1064, Hdn.Epim.20
hendidura, grieta en las rocas marinas, Ael.NA 1.23
brecha, ruptura voluntaria de un dique en un canal de irrigación POxy.1188.24 (I d.C.).

3 estrecho, canal ἁλιπόρος διασφάξ canal por donde pasa el mar Luc.Trag.24.

II anat.

1 branquias Opp.H.1.744.

2 coño Eust.897.60.

3 fisura en el hígado, Herophil.62a.