διαβλέπω


1 intr. mirar fijamente διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης ... καὶ μειδιάσας Pl.Phd.86d, οὐδὲ διαβλέπειν συμφέρει πολὺν χρόνον Hp.Vid.Ac.9, ἐνίοις γε τῶν νεωτέρων καὶ πάμπαν διαβλέπουσιν a algunos de los más jóvenes que miran con los ojos muy abiertos Arist.Insomn.462a13, εἰς τὸν Ἀλέξανδρον Plu.Alex.14, ἐπιστάντες σιωπῇ καὶ πρὸς ἀλλήλους διαβλέψαντες Plu.2.548b, cf. 735c, 760a, Phil.20
fig., c. ac. ἀλύπως διαβλέπειν τὰ τοιαῦτα afrontar tales hechos sin desasosiego Plu.2.36e.

2 intr. ver con claridad θαυμάζοντα, πῶς ἐν μὲν τοῖς σκοτεινοῖς καὶ δυσκόλοις δύνανται διαβλέπειν Phld.Rh.1.252, cf. Luc.Merc.Cond.22, οὐδὲν διαφέρει τοῦ τὰ ὄμματα τῷ μὴ διαβλέπειν ... φυλάττοντος Plu.2.135b, cf. Eu.Marc.8.25, διαβλέπω σχεδόν τι λοιπὸν συνήθως casi veo bien como de costumbre Hld.7.16.3
fig. διαβλέψαι τί που Dionys.Com.2.13, ὁ τεχνίτης διαβλέπων ἐν τοῖς τεχνικοῖς θεωρήμασι S.E.M.1.32.

3 c. inf. intentar, ver de διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου Eu.Matt.7.5, cf. Eu.Luc.6.42.