διαβιώσκω


sobrevivir ᾧ μόνῳ (τρόπῳ) δύναται τὰ θνητὰ ἐς ἀεὶ διαβιώσκειν Agath.1 proem.3, τὸ πλῆθος οὕτω διαβιώσκειν Cat.Apoc.6.6 (p.269.21), ἀπανθρώπως καὶ θηριωδῶς Sch.Luc.Tox.7.