διαβιβάσκω


hacer pasar ἐπὶ ἧσσον πιέζων, καὶ ἐπὶ μέζον διαβιβάσκων (ὀθόνιον) presionando cada vez menos y haciendo pasar (la venda) en intervalos cada vez más amplios Hp.Fract.4, cf. en Erot.33.8.