γᾰ


dór., beoc. partíc. enclít., confiere un énfasis restrictivo a las palabras a las que sigue τό γα βαλάντιον Epich.84.5, καὶ τὸ νῦν γα Epich.103a.2, cf. 64, Archyt.B 1, ὅ γα μὰν ἀριθμός Philol.B 5, cf. 4, 6, Ar.Ach.775, Theoc.15.15; v. tb. γε.