γοώδης, -ες


I 1del sonido y la voz luctuoso, plañidero ἁρμονίαι Pl.Lg.800d, φωνή Arist.HA 615b5, ὀλολυγή Hld.9.11.4, ἦχος Luc.Halc.2, Corp.Herm.1.4, ᾠδαί EM 153.25G., cf. Poll.4.72
neutr. sg. adv. lastimeramente ἐπιθρηνῶν γ. Hld.10.37.1.

2 mágico neutr. plu. subst. τὰ περίεργα καὶ γοώδη Eust.Ant.Engast.9.

II adv. -ῶς de manera engañosa ταυτολογεῖν Eust.Ant.Engast.12.