γλαυκηπόρος, -ον


de surco gris azulado ἐν κλύδωνι νήχεται γλαυκηπόρῳ Ps.Emp.Sphaer.143.