γητικόν, -οῦ, τό


n. de cierta copa en plu. γητικά Alexander Ep. en Hsch.