βρίξ·


θριδακίνη. καὶ εἶδος ἄνθους. οἱ δὲ περιστερεῶνα Hsch.β 1173.