βραδύπορος, -ον


1 difícil de atravesar τὸ πέλαγος Plu.2.941b.

2 que se abre paso lentamente, con dificultad ὅρασις Plu.2.626a, en procesos fisiológicos (ὕδωρ) β. ... καὶ ἄπεπτον Hp.Acut.62, de humores, Gal.7.341, τὸ στερεὸν σῶμα Gal.6.770, cf. Ruf. en Orib.5.3.4, Philagr. en Orib.5.19.4, Gal.15.633, 878.