αὐτόσπορος, -ον


que se fecunda a sí mismo αὐτόσποροι γύαι φέρουσι βίοτον ἄφθονον βροτοῖς A.Fr.196, de Eón Ὦ πάτερ ... αὐτόσπορε ¡oh padre que te engendraste a tí mismo! Nonn.D.7.73.