αὐτόπορος, -ον


que se mueve por sí mismo del arca de Deucalión στόλος ... λάρνακος αὐτοπόροιο κατέγραφε δύσνιφον ὕδωρ la estela de un arca que se movía sola estriaba las invernales aguas Nonn.D.6.370
del fuego que se mueve al azar Nonn.D.45.344, de los rayos de Zeus manejados torpemente por Tifeo ὀλισθήσαντες ... ἅλμασιν αὐτοπόροισιν deslizándose a saltos incontrolados Nonn.D.1.308.