αὐλητικός, -ή, -όν


1 relativo o concerniente a la flauta, de la flauta αὐλητικὰ πράγματα Pl.Ap.27b, κάλαμος ὅτε αὐλητικὸς καὶ ὁ ἕτερος la caña apropiada para hacer una flauta y la otra Thphr.HP 4.10.1, cf. Sch.Er.Il.21.195 (p.94.12), αὐ. νόμος el modo aulético, propio de la flauta Plu.2.138b, Poll.4.79, αὐ. τέχνη Plu.2.1133e, αὐ. ἁρμονία Poll.4.78, αὐ. φορβειά del barboquejo utilizado por los flautistas Poll.10.153.

2 relativo al arte de tocar la flauta αὐλητικὸν τέλος el oficio de flautista Plot.1.4.15
subst. ἡ αὐλητική (sc. τέχνη): πρῶτον δὲ σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν veamos en primer lugar lo relativo al arte de tocar la flauta Pl.Grg.501e, τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη Arist.Po.1447a15, <ἡ> αὐλητικὴ ἀφ' ἁπλουστέρας εἰς ποικιλωτέραν μεταβέβηκε μουσικήν el arte de tocar la flauta evolucionó desde formas más simples a un tipo de música más compleja Plu.2.1141c, ἄτοπον ... τοὺς αὐλητικῆς ἐφιεμένους ἐπιδέχεσθαι τήν τε περὶ τοὺς ῥυθμοὺς καὶ τὰ μουσικὰ προκατασκευήν sería absurdo que los que quieren aprender a tocar la flauta aprendieran el arte de los ritmos y de la danza Plb.9.20.7.

3 apropiado para tocar la flauta δάκτυλοι αὐλητικοί Pl.Com.209, ψυχή Pl.Hp.Mi.375b.

4 adv. -ῶς a la manera de los flautistas αὐ. δεῖ καρκινοῦν τοὺς δακτύλους hay que doblar los dedos como la pinza de un cangrejo, a la manera de los flautistas Antiph.55.15, οὐδὲ ... κινῆσαι λῦραν αὐ. Plu.2.404f, cf. Poll.4.76.