Διονυσόπολις, -εως, ἡ
• Alolema(s): tb. Διονύσου πόλις St.Byz.


Dionisópolis

1 ciu. del Ponto Euxino (antes llamada Κρουνοί) actual Balchik (este de Bulgaria), Arr.Peripl.M.Eux.24.4, Scymn.751, 755, Peripl.M.Eux.77, 78, 79, Ptol.Geog.3.10.3, App.Ill.30, St.Byz.s.u. Διονύσου πόλις.

2 ciu. india tb. llamada Νάγαρα Ptol.Geog.7.1.43, cf. Διονύσου πόλις s.u. Διόνυσος B 4.