Δίκαια, -ας, ἡ


Dicea

I 1ciu. de la costa tracia próxima a Abdera, Hdt.7.109, Str.7 fr.43, 46.

2 ciu. de la costa macedónica en el golfo Termaico, Plin.HN 4.36.

3 ciu. de la costa tirrena, colonia jónica, tb. llamada Δικαιάρχεια q.u., St.Byz.

II n. de una yegua de Fársalo, Arist.HA 586a13, Pol.1262a24.