Βραυρώνιος, -α, -ον


1 brauronio λεῖμαξ E.IT 1463.

2 ἡ Β. Brauronia epít. de Ártemis en Braurón, Din.2.12, Str.9.1.22, Paus.8.46.3, St.Byz.s.u. Βραυρών.

3 τὰ Βραυρώνια las Brauronias fiestas en honor de Ártemis Brauronia, que se celebraban cada cinco años en Braurón, Ar.Lys.645, Hsch., Sch.Luc.Cat.25.