ἐαρίζω


1 c. suj. de pers. pasar la primavera ἔνθα θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγεται βασιλεύς X.An.3.5.15 (cód.), cf. Ath.513f, Ast.Soph.Hom.14.7
tb. en v. med. ἐαριζομένου δὲ τοῦ Ἱππολύτου παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς θαλάσσης Zopyr.Hist.Thes.1.

2 c. otros suj. estar como en primavera, tener aspecto primaveral τῆς χώρας ... ταῖς χειμεριναῖς ἐαριζούσης τροπαῖς siendo así que la tierra (de Egipto) goza de un tiempo primaveral en la época del solsticio de invierno Ph.2.99, μετωπώρου ἐαρίζοντος Ph.1.13
tb. en v. med. λειμῶνες ἄνθεσι ποικίλοις ἐαριζόμενοι Pl.Ax.371c
florecer en primavera ὥσπερ ἐαρίζουσα ἡ γῆ ἐκ χειμῶνος como cuando tras el invierno llega la primavera a la tierra Sch.Pi.I.4.29a
llegar con la primavera τὰ ὄρνεα Lyd.Mens.4.64 (p.116).